Archiwum kategorii: zieleń miejska

Ogród Pamieci

Projekt zieleni ‚Ogród Pamieci” (Nekropolia) autorstwa zespołu projektowego: mgr inż. arch. kraj. Olga Kazińśka-Linkowska i inż. Arkadiusz Linkowski

Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem pełni funkcję lapidarium. Znajduje się na zboczu wzniesienia. W jego górnej części, od strony południowej, usytuowany jest, dominujący nad otoczeniem wysoki krzyż z podestem, schodami i murkami z pamiątkowymi tablicami. Od pozostałej części terenu oddzielony jest drogą asfaltową. Poniżej drogi, równolegle do podestu z krzyżem i w jego osi, znajduje się horyzontalnie ułożona grupa głazów, z dużym napisem „Ofiarom Wojen i Przemocy”. Pozostały teren jest trawnikiem z chaotycznie rozmieszczonymi w nim pomnikami. Pomniki te są zróżnicowane tematycznie i wielkościami.

Zdjecia terenu objetego opracowaniem:

Opis stanu projektowanego:

Założenie koncepcji zagospodarowania terenu ogrodu pamięci oparte jest na podkreśleniu istniejącego krzyża, górującego nad terem. Na przedłużeniu jego osi, poniżej muru z napisem „ofiarom wojen i przemocy” zaplanowano utwardzony plac na planie elipsy. W nawierzchni planuje się wrysowanie kształtu krzyża. Plac obwiedziono żwirowym pasem z usytuowanymi w nim przystankami drogi krzyżowej (przeniesionymi z pomnika „Polska Golgota” lub nowymi, również kamiennymi). Na plac prowadzą ścieżki, poprowadzone na przedłużeniu ramion krzyża w nawierzchni oraz jedna ścieżka powyżej i dwie poniżej. Główna ścieżka wpisuje się w oś obu krzyży (na wzniesieniu i wrysowanego w nawierzchnię placu). W poprzek osi głównej, wzdłuż ścieżek, zaplanowano miejsca ekspozycji poszczególnych pomników, zwróconych w stronę spadku terenu. Pomniki zgrupowano tematycznie w kwaterach. Wzdłuż ścieżek, przed pomnikami, zaplanowano żwirowy pas jako miejsce do składania kwiatów, zniczy. Tłem dla pomników mają być nasadzenia z roślin ozdobnych (w łukowych pasach równoległych do ścieżek). Po obu stronach muru z napisem „Ofiarom Wojen i Przemocy” zaprojektowano schody przecinające skarpy. Skarpy proponuje się obsadzić niską roślinnością płożącą.

Proponowane rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne pozwoli na odpowiednie korzystanie z omawianego terenu, na organizowanie uroczystości patriotycznych, religijnych i odpowiednie eksponowanie pomników istniejących jak i mających powstać w przyszłości. Projektowany plac jest dostępny z każdej strony, jednocześnie stanowi centralny element i podkreśla charakter miejsca. Roślinność zaplanowano tak, aby ich kompozycje dawały ozdobę, kierunkowały komunikację i wypełniały skarpy.

Koncepcja Ogrodu Pamieci:

Plansza

 

Rysunki projektu:

PARK MICKIEWICZA W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

 • dr inz. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych załozen ogrodowych
 • mgr inz. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

Nadzór nad wykonawstwem zieleni: inż Arkadiusz Linkowski

Nadzór nad pielęgnacją zieleni w roku 2014: inż Arkadiusz Linkowski

Zdjęcia terenu zagospodarowanego wg projektu:

IMG_3595vIMG_3571vIMG_3574vIMG_3591vIMG_3583vIMG_3586vIMG_3590v

„EURO DEPTAK” w Gubinie

PROJEKT  RYSUNKU NAWIERZCHNI I PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY  ZIELENI DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO  CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO PROWADZĄCEGO OD GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ DO BASZTY PRZY UL. 3-GO MAJA W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

dr inż. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych

mgr inż. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

 

Wizualizacja do projektu:

szkic koncepcyjny deptak w Gubinie

Zdjęcia terenu sprzed realizacji:

maj 2009 039 maj 2009 237

Zdjęcia terenu w trakcie realizacji:

Deptak w czasie realizacji

Zdjęcia z realizacji:

deptak w Gubinie 6deptak w Gubinie 1deptak w Gubinie 3deptak w Gubinie 4IMG_3596vIMG_3599v IMG_3597v

 

 

 

 

PROJEKT ZIELENI „SKWER Z FONTANNA” W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

 • dr inż. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych
 • mgr inż. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

Nadzór nad wykonawstwem zieleni: inż Arkadiusz Linkowski

Nadzór nad pielęgnacją zieleni w roku 2014: inż Arkadiusz Linkowski

Wizualizacja do projektu:

Skwer w Gubinie szkic koncepcyjny

Zdjęcia terenu sprzed realizacji:

skwer w Gubinie sprzed realizacji 4 skwer w Gubinie sprzed realizacji 3 skwer w Gubinie sprzed realizacji 2 skwer w Gubinie sprzed realizacji 1Zdjęcia terenu zagospodarowanego wg projektu:

Skwer w Gubinie 5 Skwer w Gubinie 4 Skwer w Gubinie 3 Skwer w Gubinie 2 m Skwer w Gubinie 1 m IMG_8594c

PROJEKT ZIELENI „EGZOTARIUM PRZYRODNICZE” W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

 • dr inż. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych
 • mgr inż. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

Nadzór nad wykonawstwem zieleni: inż Arkadiusz Linkowski

Nadzór nad pielęgnacją zieleni w roku 2014: inż Arkadiusz Linkowski

Zdjęcie terenu sprzed realizacji:

teren Egzotarium sprzed realizacji

Wstępna koncepcja i wizualizacje projektu:

wstępna koncepcja widok do koncepcji egzotarium w Gubinie 1 widok do koncepcji egzotarium w GubinieZdjęcia terenu zagospodarowanego wg projektu:

Egzotarum w Gubinie Egzotarum w Gubinie Egzotarum w GubinieEgzotarum w GubinieEgzotarum w Gubinie Egzotarum w GubinieIMG_8564c IMG_8568c IMG_8560c IMG_8561cIMG_8562c

PROJEKT ZIELENI PARKU WASZKIEWICZA PRZY UL.KRÓLEWSKIEJ W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

 • dr inż. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych
 • mgr inż. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

Nadzór nad wykonawstwem zieleni: inż Arkadiusz Linkowski

Nadzór nad pielęgnacją zieleni w roku 2014: inż Arkadiusz Linkowski

Zdjęcia terenu sprzed realizacji:

Park Waszkiewicza w Gubinie sprzed realizacji 5 Park Waszkiewicza w Gubinie sprzed realizacji 4 Park Waszkiewicza w Gubinie sprzed realizacji 3 Park Waszkiewicza w Gubinie sprzed realizacji 2 Park Waszkiewicza w Gubinie sprzed realizacji 1 Park Waszkiewicza w Gubinie sprzed realizacjiWstępna koncepcja i wizualizacje projektu:

WILLA WOLFAWilla Wolfa w GubinieZdjęcia terenu zagospodarowanego wg projektu:

plac zabaw 2 plac zabaw 3 plac zabaw 1 plac zabaw Park Waszkiewicza w Gubinie Park Waszkiewicza w Gubinie 2 Park Waszkiewicza w Gubinie 3 Park Waszkiewicza w Gubinie 5 Park Waszkiewicza w Gubinie 6… po trzech latach od realizacji:

Park Waszkiewicza w Gubinie 9 Park Waszkiewicza w Gubinie 8 Park Waszkiewicza w Gubinie 7 Park Waszkiewicza w Gubinie 17 Park Waszkiewicza w Gubinie 16 Park Waszkiewicza w Gubinie 15 Park Waszkiewicza w Gubinie 14 Park Waszkiewicza w Gubinie 13 Park Waszkiewicza w Gubinie 12 Park Waszkiewicza w Gubinie 11 Park Waszkiewicza w Gubinie 10

PROJEKT ZIELENI PLAC CHROBREGO W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

 • dr inż. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych
 • mgr inż. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

Nadzór nad wykonawstwem zieleni: inż Arkadiusz Linkowski

Nadzór nad pielęgnacją zieleni w roku 2014: inż Arkadiusz Linkowski

Zdjęcia terenu sprzed realizacji:

Plac Chrobrego w Gubinie sprzed realizacji 2 Plac Chrobrego w Gubinie sprzed realizacjiPlac Chrobrego w Gubinie sprzed realizacji 1

Zdjęcia terenu zagospodarowanego wg projektu:

Plac Chrobrego w Gubinie 4 Plac Chrobrego w Gubinie 3 Plac Chrobrego w Gubinie 2 Plac Chrobrego w Gubinie 1

 

PROJEKT ZIELENI – „AMFITEATR” W GUBINIE

Projekt wykonany przez zespół:

 • dr inż. Monika Edyta Drozdek -architekt krajobrazu oraz specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych
 • mgr inż. Olga Kazińska- Linkowska – architekt krajobrazu

Nadzór nad wykonawstwem zieleni: inż Arkadiusz Linkowski

Nadzór nad pielęgnacją zieleni w roku 2014: inż Arkadiusz Linkowski

Zdjęcia terenu sprzed realizacji:

Amfiteatr przed realizacją 2m Amfiteatr przed realizacją 3m Amfiteatr przed realizacją m

Wstępna koncepcja i wizualizacje projektu:

Amfiteatr wstępna koncepcja Amfiteatr wizualizacja Amfiteatr wizualizacja Amfiteatr wizualizacja

Zdjęcia terenu zagospodarowanego wg projektu:

Amfiteatr w GubinieAmfiteatr w GubinieAmfiteatr w GubinieAmfiteatr w Gubinie

… po trzech latach od realizacji:

Amfiteatr w GubinieAmfiteatr w GubinieAmfiteatr w GubinieAmfiteatr w GubinieAmfiteatr w GubinieAmfiteatr w Gubinie

IMG_8545cIMG_8537cIMG_8548cIMG_8532c