DLA URZEDÓW

Nasza firma wykonuje prace dotyczące terenów zieleni miejskiej, począwszy od inwentaryzowania, przez projektowanie, aż po nadzory nad wykonawstwem. Najwyższą jakość naszych usług możemy Państwu zagwarantować dzięki naszemu kierunkowemu wykształceniu, doświadczeniu i odbytych kursach. W naszym zespole mamy mgr inż. Architekta Krajobrazu, inż. Ogrodnictwa o specjalności Kształtowanie Terenów Zieleni i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom współpracujemy z doświadczonymi projektantami z branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej, dzięki czemu możemy sprawnie i bezproblemowo przeprowadzić proces inwestycyjny (od projektu po nadzór).

W zakres naszych usług wchodzi:

 • projektowanie:

  • terenów zieleni miejskiej (parków, placów, promenad, błoni, skwerów, itp.),

  • zieleni przy budynkach użyteczności publicznej,

  • placów zabaw (np. do Programu Radosna Szkoła),

  • zieleni specjalnej (cmentarze, ogrody pamięci)

 • inwentaryzacje (drzewostanu, przyrodnicze, zieleni miejskiej itp.)

 • nadzory – Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie:

  • doradztwa na każdym etapie inwestycji (planowanie, projektowanie, przetarg, inwestycja, odbiory, rozliczenie, przeglądy gwarancyjne)

  • pisania dokumentacji w zakresie zieleni (SIWZ, SST, STWiOR)

  • nadzoru inwestorskiego (kontrola przebiegu inwestycji, rozliczenie inwestycji w zakresie zieleni)

  • kontroli firm utrzymujących zieleń miejską

  • ekspertyzy i opiniowanie stanu zdrowotnego drzew (opinia, zalecenia)

  • doradztwo w zakresie najnowszych technologii stosowanych w terenach zieleni

Nasze doświadczenie.

 • Projektowanie:

  • zieleń miejska

   • Projekt zieleni „Zielona Ścieżka Gubin-Guben” w zakres którego wchodzą projekty:

    • Park Mickiewicza w Gubinie

    • Euro Deptak” w Gubinie

    • Skwer z fontanną w Gubinie

    • Egzotarium przyrodnicze w Gubinie

    • Park Waszkiewicza przy ul. Królewskiej w Gubinie

    • Plac Chrobrego w Gubinie

    • Amfiteatr” w Gubinie

   • Projekt Park Wolności w Gubinie

   • Projekt Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Międzychodzie

  • place zabaw:

   • Plac Zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie

   • Plac Zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Starym Kisielinie

   • Plac Zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli

   • Program Funkcjonalno-Użytkowy Placu Zabaw na terenie Wyspy Teatralnej w Gubinie

  • zieleń specjalna:

   • Ogród Pamięci – Nekropolia przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

  • inne:

   Od pięciu lat projektujemy również zieleń na terenach prywatnych.

 • Inwentaryzacje:

  • Inwentaryzacja i ocena stanu zdrowotnego zadrzewienia przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym dróg krajowych województwa lubuskiego o łącznej ilości kilometrów – 770,162 km

  • Aktualizacja inwentaryzacji zielni miejskiej na podstawie istniejącego wykazu terenów zieleni w Gubinie

 • Nadzory:

  • nadzór inwestorski w czasie trwania inwestycji „Zielona Ścieżka Gubin-Guben”:

    • Park Mickiewicza w Gubinie

    • Euro Deptak” w Gubinie

    • Skwer z fontanną w Gubinie

    • Egzotarium przyrodnicze w Gubinie

    • Park Waszkiewicza przy ul. Królewskiej w Gubinie

    • Plac Chrobrego w Gubinie

    • Amfiteatr” w Gubinie

    • Wyspa Teatralna w Gubinie

  • kontroli firm utrzymujących zieleń miejską

    • nadzór nad Przedsiębiorstwem Usług Miejskich w Gubinie w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej w Gubinie od kwietnia 2014r