– Nadzory nad wykonawstwem

Oferujemy nadzory:

– autorskie nad wykonawstwem zieleni wg naszego projektu

– nad wykonawstwem zieleni wg innych projektów

– nad wykonawstwem zieleni, pielęgnacją czy innych zadań np. wg specyfikacji przetargowych, ofertowych