– Projektowanie

Oferujemy usługi w zakresie projektowania terenów zieleni dla miast, firm oraz klientów indywidualnych.

Projektowanie obejmuje:

  • przeprowadzenie wywiadu z klientem,
  • wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej,
  • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu zieleni w oparciu o:

– aktualną mapę do celów projektowych

– wytyczne inwestora,

– wizję lokalną,

– inwentaryzację zieleni,

– rodzaj otoczenia, budynku (elewacja i wnętrza),

  • tworzenie wizualizacji, widoków i przekrojów projektowanego ogrodu (niektórych części ogrodu),
  • nadzór autorski nad wykonawstwem,

Na projekt zagospodarowania terenu składają się:

  • Część opisowa
  • Część rysunkowa

Gwarantujemy indywidualne podejście doświadczonych projektantów do każdego zadania, czego efektem jest oryginalny i profesjonalny projekt.


Zapraszamy do współpracy