PROJEKT OGRODU PRZYDOMOWEGO

Projekt: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Okaz” Olga Kazińska-Linkowska

Wizualizacje

Opis stanu istniejącego
Obszar objęty opracowaniem jest terenem o zabudowie jednorodzinnej. Teren z każdej strony graniczy z działkami budowlanymi. Od strony północnej i zachodniej działki pozostają niezabudowane. Od strony wschodniej i południowej działka graniczy z terenami zabudowanymi. Powierzchnia terenu objętego
opracowaniem wynosi: ok. 621 m2. Teren jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokości. Wzdłuż ogrodzenia od wysokości budynku do końca działki, ciągnie się niewysoka skarpa o wysokości 30-50 cm. Na skarpie w południowo-zachodnim narożniku działki umieszczona jest pokrywa studni. Wjazd na posesję mieści się w północnej części zachodniej granicy obszaru. Po północnej stronie budynku znajduje się wybrukowany podjazd. Przy południowej ścianie budynku znajduje się taras prowadzący do głównego wejścia. Teren jest ogrodzony siatką (od strony działek niezabudowanych) i drewnianym płotem (od strony działek zabudowane).
Opis stanu projektowanego
Teren objęty opracowaniem podzielony jest na części: ogród frontowy, ogród główny rekreacyjno-wypoczynkowy oraz ogród gospodarczy. Projekt wydziela prostymi liniami granice trawnika i rabat. Ogród frontowy znajduje się w północno-zachodniej części działki. Wejście na teren podkreślone jest nasadzeniami z niewielkich krzewów iglastych o ciekawej formie (cis pospolity ‚Amersfoort’). Wzdłuż wjazdu, przy północno-zachodnim ogrodzeniu (po lewej stronie od wejścia na teren), zaprojektowano iglasty żywopłot formowany z cisa. Wjazd prowadzi do miejsc zadaszonych wiatą miejsc parkingowych przy domu. Po prawej stronie od wejścia, przy tarasie przydomowym, widać nasadzenia z ozdobnych traw oraz duże, kwitnące pnącze (glicynia chińska), wspinające się na balustradę balkonu. Po przeciwległej stronie wąskiego trawnika, przy zachodnim ogrodzeniu zaplanowano niewielki ogród użytkowy z podniesionymi grządkami (w
murowanych donicach) z krzewami jagodowymi (borówka wysoka, borówka brusznica). Przechodząc pomiędzy tarasem frontowym a ogródkiem użytkowym dochodzimy do głównego ogrodu z
dużym trawnikiem. dużego trawnika. Po prawej stronie trawnika zaprojektowano trzy wąsko-kolumnowe drzewa liściaste, pełniące funkcję przysłaniającą. W południowym narożniku trawnika zaplanowano duże, soliterowe drzewo liściaste (w którego cieniu można rozstawić hamak). Południowo-zachodni narożnik ogrodu zajmują nasadzenia przysłaniające (kosówki, sosna bośniacka, wysokie miskanty). Skarpa oparta jest od strony trawnika o
murek oporowy, co dało możliwość zaplanowania większego trawnika. Przechodząc z dużego trawnika na mniejszy, usytuowany na wprost dużego tarasu przydomowego z boku domu, mijamy na zwieńczeniu murka oporowego, murowaną donicę z czerwonolistnym klonem palmowym. Kompozycja na wprost dużego tarasu przy północno-wschodniej granicy terenu) jest symetryczna, ujęta w ramy dwóch niewielkich drzew liściastych, na tle formowanego żywopłotu z cisa. Na jej środku usytuowany
jest element wodny w postaci dużego, prostokątnego, pionowego kamienia ociekającego wodą. Kamień otoczony jest różanecznikami kwitnącymi na biało oraz niskimi paprociami.
Wokół całego tarasu przydomowego zaprojektowano pasy ozdobnych traw. Na samym tarasie planuje się budowę dużej drewnianej, białej pergoli zadaszonej płóciennymi żaluzjami. Na tarasie jest miejsce na zestaw mebli ogrodowych oraz donice z roślinnością sezonową. Wschodni narożnik ogrodu zajmuje drewniana, ciemno-brązowa pergola) z małym placykiem – miejscem na stolik kawowy z dwoma krzesłami). Pergolę porastają kwitnące pnącza (glicynia i powojniki). Przez pergolę
prowadzi nas ścieżka od wyjścia tarasowego we wschodnim narożniku budynku i z powrotem (zamykając się w planie prostokąta) pomiędzy dwiema murowanymi donicami z roślinami bambuso-podobnymi (fargesie). Pomiędzy donicami a pergolą zaplanowano nasadzenia z wysokich krzewów liściastych (hortensje bukietowe) co czyni zakątek kameralnym miejscem. Pod pergolą, po obu stronach ścieżki zaprojektowano roślinność zimozieloną (kwitnące na biało ciemierniki, runiankę i azalie japońskie). Ogród gospodarczy zwiastują trzy formowane na płasko drzewa owocowe, rozpięte przy północnowschodnim
ogrodzeniu, tuż przy pergoli i widoczne z dużego tarasu. W trawniku łączącym pergolę z częścią gospodarczą ogrodu zaplanowano również drzewa owocowe o naturalnych formach koron. Wzdłuż niemal całego ogrodzenia za domem zaprojektowano pas bylin (na przemian przywrotnika i kosaćca). W północnym narożniku terenu wyznaczono miejsce na budynek gospodarczy, który można połączyć pergolą z zadaszeniem planowanej wiaty samochodowej wzdłuż północnej ściany domu. Pod pergolą znajduje się przejście pomiędzy budynkiem gospodarczym a mieszkalnym. Oświetlenie w ogrodzie stanowią niskie słupki oświetleniowe wzdłuż podjazdu dla samochodów oraz
reflektorki podświetlające wybrane elementy roślinne (brzozę w trawniku i bambusy w murowanych donicach ) i
element wodny. Zaplanowano również oświetlenie w budynku gospodarczym i placyka pod pergolą w rogu działki. Całość założenia zaprojektowano tak, aby teren spełniał funkcje reprezentacyjne, rekreacyjne, wypoczynkowe, a rośliny dobrano tak, aby oddawały charakter miejsca, nadały mu niepowtarzalny styl i stanowiły ozdobę w każdym okresie roku.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz