Archiwa tagu: lapidarium

Ogród Pamieci

Projekt zieleni ‚Ogród Pamieci” (Nekropolia) autorstwa zespołu projektowego: mgr inż. arch. kraj. Olga Kazińśka-Linkowska i inż. Arkadiusz Linkowski

Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem pełni funkcję lapidarium. Znajduje się na zboczu wzniesienia. W jego górnej części, od strony południowej, usytuowany jest, dominujący nad otoczeniem wysoki krzyż z podestem, schodami i murkami z pamiątkowymi tablicami. Od pozostałej części terenu oddzielony jest drogą asfaltową. Poniżej drogi, równolegle do podestu z krzyżem i w jego osi, znajduje się horyzontalnie ułożona grupa głazów, z dużym napisem „Ofiarom Wojen i Przemocy”. Pozostały teren jest trawnikiem z chaotycznie rozmieszczonymi w nim pomnikami. Pomniki te są zróżnicowane tematycznie i wielkościami.

Zdjecia terenu objetego opracowaniem:

Opis stanu projektowanego:

Założenie koncepcji zagospodarowania terenu ogrodu pamięci oparte jest na podkreśleniu istniejącego krzyża, górującego nad terem. Na przedłużeniu jego osi, poniżej muru z napisem „ofiarom wojen i przemocy” zaplanowano utwardzony plac na planie elipsy. W nawierzchni planuje się wrysowanie kształtu krzyża. Plac obwiedziono żwirowym pasem z usytuowanymi w nim przystankami drogi krzyżowej (przeniesionymi z pomnika „Polska Golgota” lub nowymi, również kamiennymi). Na plac prowadzą ścieżki, poprowadzone na przedłużeniu ramion krzyża w nawierzchni oraz jedna ścieżka powyżej i dwie poniżej. Główna ścieżka wpisuje się w oś obu krzyży (na wzniesieniu i wrysowanego w nawierzchnię placu). W poprzek osi głównej, wzdłuż ścieżek, zaplanowano miejsca ekspozycji poszczególnych pomników, zwróconych w stronę spadku terenu. Pomniki zgrupowano tematycznie w kwaterach. Wzdłuż ścieżek, przed pomnikami, zaplanowano żwirowy pas jako miejsce do składania kwiatów, zniczy. Tłem dla pomników mają być nasadzenia z roślin ozdobnych (w łukowych pasach równoległych do ścieżek). Po obu stronach muru z napisem „Ofiarom Wojen i Przemocy” zaprojektowano schody przecinające skarpy. Skarpy proponuje się obsadzić niską roślinnością płożącą.

Proponowane rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne pozwoli na odpowiednie korzystanie z omawianego terenu, na organizowanie uroczystości patriotycznych, religijnych i odpowiednie eksponowanie pomników istniejących jak i mających powstać w przyszłości. Projektowany plac jest dostępny z każdej strony, jednocześnie stanowi centralny element i podkreśla charakter miejsca. Roślinność zaplanowano tak, aby ich kompozycje dawały ozdobę, kierunkowały komunikację i wypełniały skarpy.

Koncepcja Ogrodu Pamieci:

Plansza

 

Rysunki projektu: