Archiwa tagu: trawy ozdobne

PROJEKT OGRODU PRZYDOMOWEGO

Projekt: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Okaz” Olga Kazińska-Linkowska

Wizualizacje

Opis stanu istniejącego
Obszar objęty opracowaniem jest terenem o zabudowie jednorodzinnej. Teren z każdej strony graniczy z działkami budowlanymi. Od strony północnej i zachodniej działki pozostają niezabudowane. Od strony wschodniej i południowej działka graniczy z terenami zabudowanymi. Powierzchnia terenu objętego
opracowaniem wynosi: ok. 621 m2. Teren jest nieznacznie zróżnicowany pod względem wysokości. Wzdłuż ogrodzenia od wysokości budynku do końca działki, ciągnie się niewysoka skarpa o wysokości 30-50 cm. Na skarpie w południowo-zachodnim narożniku działki umieszczona jest pokrywa studni. Wjazd na posesję mieści się w północnej części zachodniej granicy obszaru. Po północnej stronie budynku znajduje się wybrukowany podjazd. Przy południowej ścianie budynku znajduje się taras prowadzący do głównego wejścia. Teren jest ogrodzony siatką (od strony działek niezabudowanych) i drewnianym płotem (od strony działek zabudowane).
Opis stanu projektowanego
Teren objęty opracowaniem podzielony jest na części: ogród frontowy, ogród główny rekreacyjno-wypoczynkowy oraz ogród gospodarczy. Projekt wydziela prostymi liniami granice trawnika i rabat. Ogród frontowy znajduje się w północno-zachodniej części działki. Wejście na teren podkreślone jest nasadzeniami z niewielkich krzewów iglastych o ciekawej formie (cis pospolity ‚Amersfoort’). Wzdłuż wjazdu, przy północno-zachodnim ogrodzeniu (po lewej stronie od wejścia na teren), zaprojektowano iglasty żywopłot formowany z cisa. Wjazd prowadzi do miejsc zadaszonych wiatą miejsc parkingowych przy domu. Po prawej stronie od wejścia, przy tarasie przydomowym, widać nasadzenia z ozdobnych traw oraz duże, kwitnące pnącze (glicynia chińska), wspinające się na balustradę balkonu. Po przeciwległej stronie wąskiego trawnika, przy zachodnim ogrodzeniu zaplanowano niewielki ogród użytkowy z podniesionymi grządkami (w
murowanych donicach) z krzewami jagodowymi (borówka wysoka, borówka brusznica). Przechodząc pomiędzy tarasem frontowym a ogródkiem użytkowym dochodzimy do głównego ogrodu z
dużym trawnikiem. dużego trawnika. Po prawej stronie trawnika zaprojektowano trzy wąsko-kolumnowe drzewa liściaste, pełniące funkcję przysłaniającą. W południowym narożniku trawnika zaplanowano duże, soliterowe drzewo liściaste (w którego cieniu można rozstawić hamak). Południowo-zachodni narożnik ogrodu zajmują nasadzenia przysłaniające (kosówki, sosna bośniacka, wysokie miskanty). Skarpa oparta jest od strony trawnika o
murek oporowy, co dało możliwość zaplanowania większego trawnika. Przechodząc z dużego trawnika na mniejszy, usytuowany na wprost dużego tarasu przydomowego z boku domu, mijamy na zwieńczeniu murka oporowego, murowaną donicę z czerwonolistnym klonem palmowym. Kompozycja na wprost dużego tarasu przy północno-wschodniej granicy terenu) jest symetryczna, ujęta w ramy dwóch niewielkich drzew liściastych, na tle formowanego żywopłotu z cisa. Na jej środku usytuowany
jest element wodny w postaci dużego, prostokątnego, pionowego kamienia ociekającego wodą. Kamień otoczony jest różanecznikami kwitnącymi na biało oraz niskimi paprociami.
Wokół całego tarasu przydomowego zaprojektowano pasy ozdobnych traw. Na samym tarasie planuje się budowę dużej drewnianej, białej pergoli zadaszonej płóciennymi żaluzjami. Na tarasie jest miejsce na zestaw mebli ogrodowych oraz donice z roślinnością sezonową. Wschodni narożnik ogrodu zajmuje drewniana, ciemno-brązowa pergola) z małym placykiem – miejscem na stolik kawowy z dwoma krzesłami). Pergolę porastają kwitnące pnącza (glicynia i powojniki). Przez pergolę
prowadzi nas ścieżka od wyjścia tarasowego we wschodnim narożniku budynku i z powrotem (zamykając się w planie prostokąta) pomiędzy dwiema murowanymi donicami z roślinami bambuso-podobnymi (fargesie). Pomiędzy donicami a pergolą zaplanowano nasadzenia z wysokich krzewów liściastych (hortensje bukietowe) co czyni zakątek kameralnym miejscem. Pod pergolą, po obu stronach ścieżki zaprojektowano roślinność zimozieloną (kwitnące na biało ciemierniki, runiankę i azalie japońskie). Ogród gospodarczy zwiastują trzy formowane na płasko drzewa owocowe, rozpięte przy północnowschodnim
ogrodzeniu, tuż przy pergoli i widoczne z dużego tarasu. W trawniku łączącym pergolę z częścią gospodarczą ogrodu zaplanowano również drzewa owocowe o naturalnych formach koron. Wzdłuż niemal całego ogrodzenia za domem zaprojektowano pas bylin (na przemian przywrotnika i kosaćca). W północnym narożniku terenu wyznaczono miejsce na budynek gospodarczy, który można połączyć pergolą z zadaszeniem planowanej wiaty samochodowej wzdłuż północnej ściany domu. Pod pergolą znajduje się przejście pomiędzy budynkiem gospodarczym a mieszkalnym. Oświetlenie w ogrodzie stanowią niskie słupki oświetleniowe wzdłuż podjazdu dla samochodów oraz
reflektorki podświetlające wybrane elementy roślinne (brzozę w trawniku i bambusy w murowanych donicach ) i
element wodny. Zaplanowano również oświetlenie w budynku gospodarczym i placyka pod pergolą w rogu działki. Całość założenia zaprojektowano tak, aby teren spełniał funkcje reprezentacyjne, rekreacyjne, wypoczynkowe, a rośliny dobrano tak, aby oddawały charakter miejsca, nadały mu niepowtarzalny styl i stanowiły ozdobę w każdym okresie roku.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PROJEKT ZIELENI OGRODU PRZYDOMOWEGO

Projekt: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Okaz” Olga Kazińska-Linkowska

 

Wizualizacje

Opis stanu istniejącego
Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej. Południowo-zachodnią granicę terenu stanowi ulica. Za południowo-wschodnią granicą terenu znajduje się działka budowlana. Teren sąsiadujący z opracowywanym obszarem od północnego zachodu pozostaje niezagospodarowany. Od strony północno-wschodniej teren graniczy z lasem. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi: ok. 1009 m2. Teren jest częściowo ogrodzony (poza granicą południowo-zachodnią). Większość działki ogrodzona jest metalową siatką zgrzewaną.

Opis stanu projektowanego
Teren objęty opracowaniem podzielony jest na części: ogród frontowy oraz ogród główny rekreacyjnowypoczynkowy, z elementami ogrodu gospodarczego. Po południowo-zachodniej stronie domu znajduje się ogród frontowy, pełniący przede wszystkim funkcję reprezentacyjną. Zaplanowano tam swobodne nasadzenia z róż, formowanych kul z bukszpanu, lawendy oraz bylin. Znajdują się one na rabatach przy ogrodzeniu oraz wzdłuż elewacji budynku. Wyższe formy zieleni stanowią pojedyncze krzewy magnolii i derenia oraz kolumnowa forma jarzębu. Po obu stronach wejścia znajdują się donice w piennymi formami róży. Na osi pomiędzy wejściem do budynku i główną furtką położony jest klomb z bylinami płożącymi o zimozielonych liściach. Po drugiej stronie ścieżki obiegającej klomb, znajduje się ławka. Przy zachodniej części frontowego ogrodzenia znajduje się formowany zimozielony żywopłot, osłaniający dalszą część działki od ulicy. Pomiędzy odcinkami żywopłotu znajduje się miejsce na pojemniki na śmieci oraz osobna furtka. Przy ogrodzeniu, pomiędzy bramą wjazdową i garażem, zaplanowano drewutnię. Komunikację w ogrodzie frontowym stanowią utwardzone ścieżki, bazujące swoim kształtem na łukach i liniach prostych. Proponowane ogrodzenie frontowe jest murowane i otynkowane, z falującą linią szczytową muru. Po zachodniej stronie domu biegnie ścieżka łącząca ogród frontowy i główny. Wzdłuż równolegle biegnącego ogrodzenia zaplanowano nasadzenia z pnączy i niskich traw. Wzdłuż elewacji budynku oprócz lawendy i bukszpanów, znajdują się również niskie trawy oraz rząd ostrokrzewów. Ogród główny znajduje się po północno-wschodniej stronie domu. Bezpośrednio do domu przylega duży taras, który od północy osłonięty jest rabatą z traw ozdobnych i bylin. Centralną część ogrodu głównego stanowi trawnik, a jego większą część granicy wyznacza utwardzona ścieżka, wytyczona na planie okręgów. Za trawnikiem, w północnym narożniku znajduje się gaj z wrzosowiskiem. Składa się na niego niewielka grupa sosen i jarzębin, podsadzona krzewami kosodrzewiny i wrzosów, tworząc płynne przejście między ogrodem i sąsiadującym z działką lasem. We wschodnim narożniku działki zlokalizowany jest ogród gospodarczy. jego głównymi elementami są szklarnia i podniesione rabaty w formie donic. Do szklarni prowadzą utwardzone ścieżki, wzdłuż których zaplanowano nasadzenia z krzewów owocowych i winorośli. W rabatach i trawniku otaczających ogród gospodarczy zaplanowano drzewa owocowe. Nawierzchnia pomiędzy donicami jest wysypana grysem. Układ ogrodu gospodarczego oparty jest na planie koła. Przed ogrodem, przy wschodniej granicy działki znajduje się ziemianka przykryta dachem darniowym. Od zachodu ogród osłonięty jest formowanym żywopłotem z cisu. Idąc od tarasu do ogrodu użytkowego, utwardzoną ścieżką prowadzoną po łuku, mijamy rabatę bylinową (kosaćce, kocimiętka, miskanty). Uzupełnieniem rabaty są grupy hortensji i dwie brzozy o płaczącym pokroju. Rabata kończy się przy ogrodzie gospodarczym, gdzie wspina się na skarpę ziemianki. Oświetlenie w ogrodzie skupia się przy ogrodzie frontowym i wokół tarasu. Dodatkowo wprowadzono punktowe podświetlenie wybranych grup roślin. Elementy małej architektury dobrane są w kolorach nawiązujących do kolorystyki domu: drewniana szara szklarnia, szare murki wyniesionej rabaty, biała ławka, szara drewutnia, ciemnoszare donice przed domem, jasnoszara elewacja ogrodzenia z antracytową dachówką, bramą i furtkami. Nawierzchnia ścieżek i tarasu również zostały dobrane w odcieniach szarości. Całość założenia i doboru gatunkowego ma charakter ogrodu angielskiego, wiejskiego i miejscami leśnego, nawiązujący do najbliższego otoczenia działki. Ogród zaprojektowano tak aby był atrakcyjny i wygodny w użytkowaniu przed cały rok.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ogród preriowy pod lasem przy domu z bali

Projekt ogrodu wykonany przez: mgr inz. arch. kraj. Olga Kazinska-Linkowska

Gdy rozpoczelismy prace nad projektem ogrodu, na terenie objetym opracowaniem roslł las. Prace zaczelismy od wykonania szczegolowej inwentaryzacji drzewostanu istniejacego aby uzgodnic z inwestorem jak najwiecej drzew do pozostawienia. Następnie wykonalismy szereg wizualizacji uksztaltowania terenu i rozwiazania układu komunikacyjnego przed domem. Na koncu moglismy wykonac dobor gatunkowy roslin do ogrodu wykorzystujac nasze ulubione rosliny – byliny.

Obecnie ogrod znajduje sie pod opieka naszej firmy (nadzor i pielegnacja).

Rysunki projektu:

 

Wizualizacje:

skanowanie0006aa skanowanie0005

Zdjęcia terenu w trakcie realizacji wg projektu ogrodu:

IMG_9205vaIMG_4461 IMG_4530

IMG_6076v IMG_6056v IMG_6051v IMG_6046v IMG_6044v IMG_6043v IMG_6005v IMG_5989v IMG_5979v IMG_6081vIMG_6068vIMG_6052vIMG_6062vIMG_6059vIMG_6047vIMG_5986vIMG_5980v